Chứng nhận

Những chứng nhận hàng đầu của các hãng ô tô trên toàn thế giới như Posrche, Volkswagen,... đã thể hiện rõ chất lượng vượt trội của dầu nhớt Totachi.
Chứng nhận của Nhật Bản
Những chứng nhận hàng đầu của các hãng ô tô trên toàn thế giới như Posrche, Volkswagen,... đã thể hiện rõ chất lượng vượt trội của dầu nhớt Totachi.
Chứng nhận của Posrche
Những chứng nhận hàng đầu của các hãng ô tô trên toàn thế giới như Posrche, Volkswagen,... đã thể hiện rõ chất lượng vượt trội của dầu nhớt Totachi.
Chứng nhận của Volkswagen